Browsing loại

Châu Kỳ

Về Ca Khúc ‘Đừng Nói Xa Nhau’ Của Nhạc Sĩ Châu Kỳ Và Hồ Đình Phương

Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ... Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm. Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm…
Đọc thêm...