Browsing loại

Thơ – Văn

Tập Thơ : Cùng Một Kiếp Người (Mặc Thế Nhân) | Dù Có Thương Đau

Thay Tựa  Mặc Thế Nhân ! Mặc Thế Nhân !... Mỹ danh này, tôi đã được nghe trước 1975, cùng với nhạc phẩm Trả Tôi Về với tiếng hát Thiên Trang ! Bài hát nhẹ nhàng, thanh thoát đượm tình ý quê hương tuổi thơ, đồng áng, cây đa, mái đình, dòng sông, cánh diều ... pha trộn một chút gì than trách, bất mãn cho tình đời !... Tình người ! Bài hát hay,…
Đọc thêm...