Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn Thập Niên 1960

0 5.884

Vào khoảng năm 1929, một linh mục người Pháp có tên Paul Maheu thấy Qui Hòa có nhiều điều kiện phù hợp nên đã quyết định xây dựng một khu điều trị cho bệnh nhân phong mang tên Bệnh viện Laproserie de Qui Hoa. Năm 1932, Paul Maheu về lại Pháp, dòng Phan sinh ở Pháp cử 6 nữ tu đến Qui Hòa để phục vụ bệnh nhân, bệnh viện được Charles Antoine và Ozithe xây dựng lại, có cả khu nhà để người bệnh đến đây điều trị lâu dài. Cho đến trước khi Nhật đảo chính Pháp, nơi đây đã tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 500 bệnh nhân, trong đó có nhà thơ nổi tiếngHàn Mặc Tử.

Giai đoạn 1945 – 1954, Linh mục Nguyễn Xuân Bàn và Huỳnh Biên được cử về tiếp quản Qui Hòa để chăm lo nuôi dưỡng gần 700 bệnh nhân. Kinh phí do Ủy ban Kháng chiến khu 5 cấp.

Giai đoạn sau 1954 đến trước giải phóng, Các nữ tu dòng Phanxico trở lại Qui Hòa, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và nuôi dưỡng bệnh nhân phong. Kinh phí do các nước và các tổ chức của Pháp, Đức, Ý,  tài trợ.

QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
QUI NHON 1965-66 – Trại phong Qui Hòa. Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
Leper colony near Qui Nhon, 11 Oct 64
Leper colony near Qui Nhon, 11 Oct 64 .Trại phong QN – Photo by Warren Balish

Nói một chút về tấm lòng của các Soeur trong trại phong này đã tận tình chăm sóc bệnh nhân mà không đòi hỏi một yêu cầu gì cả. Đó là sự cao quý của những người có văn hóa và đạo đức.

QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
QUI NHON 1965-66 – Trại phong Qui Hòa. Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
Tượng Thánh Piô X
QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
Nhà Thơ trong trại phong Qui Hòa. Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
QUI NHON 1966-67 - Church at the leper colony - Nhà thờ tại Trại phong Quy Hòa (Q. Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
Church at the leper colony – Nhà thờ tại Trại phong Qui Hòa (Q. Tuy Phước, tỉnh Bình Định) Photo by Joe Kurtyka
QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
QUI NHON 1965-66 - Trại phong Quy Hòa
Một chú nai lục vào trại phong.
Qui Hoa Beach - Trại phong Qui Hòa
Bãi biển Qui Hòa Và Trại Phong
An Khê - Qui Nhơn 1965-69 by Himber (21)
An Khê – Qui Nhơn 1965-69 by Himber (21) Church at the leper colony – Nhà thờ tại Trại phong Qui Hòa (Q. Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
Mộ nhà thơ HÀN MẠC TỬ
Mộ nhà thơ HÀN MẠC TỬ

Mộ bia ghi:
Đây an nghỉ trong tay mẹ Maria
Hàn Mặc Tử tức Phêrô Phanxicô Nguyễn Trọng Trí
Thứ nam cố Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Thị Dung

Sanh 22-9-1912 Lệ Mỹ (Quảng Bình)
Tử 11-11-1940 Qui Hòa (Bình Định)

QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis – Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis – Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis – Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn.
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
Photo by by Charles [Chuck] Ellis. bên trong trại.

QUI NHON 1965-66 - Trại phong Qui Hòa - Tượng Đức Mẹ
Trại phong Qui Hòa – Tượng Đức Mẹ Photo by Lt. DONALD HOWARD RIGHTNOWAR
QUI NHON 1966-67 - Statue on the grounds of the leper colony - Tượng Chúa trong Trại phong Quy Hòa
Statue on the grounds of the leper colony – Tượng Chúa trong Trại phong Qui Hòa

QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - QUI HOA Leproserie - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis – QUI HOA Leproserie
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis – Giáng sinh trong trại.
QUI NHON 1965-66 by Charles [Chuck] Ellis - Trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn
Chúa Giáng Sinh.
Xem hình ảnh từ nãy đến giờ, tôi lại nhớ đến câu hát trong bài Hàn Mặc Tử của cố Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh :

Tìm vào cô đơn, đất Qui Nhơn gầy đón chân chàng đến
Người xưa nào biết, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa

Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ
Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia
Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
Mặc Tử nay còn đâu?

Ca khúc Hàn Mặc Tử cũng đã gắng liền với cuộc đời của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, quý vị có thể xem thêm bài viết về ca khúc “Hàn Mặc Tử” ở đây.

Phúc Ben tổng hợp. Hình ảnh từ nhiều nguồn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.