Browsing loại

Hoàng Oanh

Tổng Phát Hành Tinh Hoa Hải Ngoại | The Best Of Hoàng Oanh – CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Từ tháng 7-2019, Trung tâm Hoàng Oanh sẽ phát hành dòng album Tiếng hát Hoàng Oanh mới khởi đầu bằng CD Tiếng hát Hoàng Oanh số 1: "Cố-hương đã xa nửa địa-cầu, nhưng nghìn trùng kỷ-niệm vẫn theo người ly-hương đến phương trời lưu-lạc..." - Lời tâm-tình của cô Hoàng-Oanh mở đầu tuyển-tập Tiếng hát Hoàng Oanh 1: Chuyến Tàu Hoàng Hôn.…
Đọc thêm...