Browsing loại

Lê Thương

Hoàn Cảnh Ra Đời Ca Khúc ‘Học Sinh Hành Khúc’ Của Nhạc Sĩ Lê Thương

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập Học sinh nề chi tuổi xanh chung sức phấn đấu Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên! Học Sinh là mầm sống của ngày mai Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn Theo các thanh niên sống vì giống nòi Học…
Đọc thêm...