Browsing loại

Đỗ Kim Bảng

Về Ca Khúc ‘Mưa Đêm Ngoại Ô’ Của Nhạc Sĩ Đỗ Kim Bảng

Nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô được Đỗ Kim Bảng sáng tác năm 1961 trong những đêm nghe tiếng mưa rơi ngoài song cửa, ông đã cảm tác mà viết thành bài hát này. Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, giám đốc nhà xuất bản nhạc Tinh Hoa Miền Nam đã mua nhạc phẩm này in 1000 bản, nhưng trong suốt một năm chỉ bán được khoảng 300 bản nhạc tờ. Cho đến khi Duy Khánh mua lại nhạc…
Đọc thêm...