Ảnh Màu Đặc Sắc Về Việt Nam 1992 (Phần 3)

0 1.871

Tiếp theo của bộ ảnh màu đặc sắc về Việt Nam 1992,1993 của tác giả Pascal VU. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ  thăm lại một số hình ảnh ở Hội An, Đà Nẵng và Huế xưa.

vn_hoian_pontjapon_004 : Pont japonais, Hoi An, Vietnam
Chùa Cầu Hội An
vn_hoian_001 : Pont japonais, Hoi An, Vietnam
Chùa Cầu Hội An
vn_hoian_phuckien_002 : temple Phuc Kien, Hoi An, Vietnam
Nhà cổ Hội An.
vn_hoian_001 : Vietnam, Hoi An
Hội An 1993.
vn_hoian_marche_001 : au marché de Hoi An, Vietnam
Xóm chài Hội An
vn_hoian_marche_009 : au marché de Hoi An, Vietnam
Còn rất hoang sơ.
vn_hoian_marche_012 : au marché de Hoi An, Vietnam
Những nụ cười …..
vn_hoian_riviere_028 : Vietnam, Hoi An
Qua sông.
vn_hoian_riviere_031 : Vietnam, Hoi An
Rất hoang sơ.
vn_hoian_riviere_011 : Vietnam, Hoi An
Thuyền không chỗ đậu …..
vn_hoian_artisanat_02 : Vietnam, Hoi An
Lồng đèn vải.
viet_centre_078 : Col des Nuages, Vietnam
Đèo Hải Vân.
viet_centre_095 : Montagne de marbre, Da Nang, Vietnam
Ngũ Hành Sơn
viet_centre_131 : Montagne de marbre, Da Nang, Vietnam
Núi Ngũ Hành Sơn

Tôi lại nhớ đến câu hát trong bài Năm Cụm Núi Ngũ Hành của nhạc sĩ Minh Kỳ :
“Ngũ Hành năm cụm núi xanh xanh
Xa rồi ngọt trái Nam trần
Mây giăng nhiều trên đỉnh Hải Vân”

vn_hue_009 : Vietnam, sunrise @ Hue
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế
viet_centre_020 : la Citadelle @ Hue, Vietnam
Cung đình Huế.
vn_hue_citadelle_004 : Citadelle @ Hue, Vietnam
Ngọ môn huế
viet_centre_021 : la Citadelle @ Hue, Vietnam
Điện Cần Chánh (hoàng thành Huế)
vn_hue_citadelle_007 : Citadelle, Hue, Vietnam
Rất uy nghiêm và thơ mộng.
vn_hue_citadelle_023 : Citadelle @ Hue, Vietnam
Lâu lắm rồi.
viet_centre_016 : au mausolée Tu Duc @ Hue, Vietnam
Lăng vua Tự Đức.
viet_centre_017 : au mausolée Tu Duc @ Hue, Vietnam
Bên trong Lăng Tự Đức.
viet_centre_055 : au mausolée Tu Duc @ Hue, Vietnam
Cửa Lăng Tự Đức.

vn_hue_tuduc_015 : mausolée Tu Duc @ Hue, Vietnam

 

vn_hue_tuduc_006 : mausolée Tu Duc @ Hue, Vietnam

 

viet_centre_1993_002 : au temple Thien Mu, Hue, Vietnam
Chùa Thiên Mụ.

“Tôi có người em sông Hương núi ngự …..”

viet_centre_070 : Quiétude au temple Thien Mu, Hue, Vietnam
Tỉa cây cảnh trong chùa Thiên Mụ.
vn_hue_thienmu_011 : Pagode Thien Mu @ Hue, Vietnam
Nét cổ kính trong chánh điện chùa Thiên Mụ.
vn_hue_thienmu_007 : temple Thien Mu @ Hue, Vietnam Centre
Bên trong chùa Thiên Mụ.
vn_hue_khaidinh_2004_001 : mausolée Khai Dinh, Hue, Vietnam
Lăng Vua Khải Định
vn_hue_khaidinh_002 : mausolée Khai Dinh @ Hue, Vietnam Centre
Lăng Vua Khải Định
vn_hue_tuhieu_001 : temple Tu Hieu @ Hue, Vietnam Centre
Chùa Từ Hiếu.
vn_hue_tuhieu_003 : temple Tu Hieu, Hue, Vietnam
Những ngôi mộ của thái giám triều Nguyễn trong chùa Từ Hiếu.

Cho đến nay, khu lăng mộ thái giám bị để hoang lạnh, hẩm hiu giống như thân phận những vị hoạn quan triều Nguyễn lúc cuối đời.

vn_hue_minhmang_010 : mausolée Minh Mang @ Hue, Vietnam
Lăng Minh Mạng.
vn_hue_minhmang_015 : mausolée Minh Mang @ Hue, Vietnam
Lăng Minh Mạng.

Phúc Ben Tổng Hợp.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.